Terms & Conditions

Welkom bij Vakantie-gambia

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de Vakantie-gambia Website.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Blijf de website van Vakantie-gambia niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of naar de Klant of naar onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele bijeenkomsten van een bepaalde duur, hetzij op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om aan de verwachtingen te voldoen. De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de genoemde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van de Verenigde Staten. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzingen naar hetzelfde.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Vakantie-gambia te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Vakantie-gambia.

De meeste moderne interactieve websites maken gebruik van cookies waarmee we bij elk bezoek gebruikersgegevens kunnen ophalen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Vakantie-gambia en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Vakantie-gambia. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van Vakantie-gambia bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Gebruikersopmerkingen
Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.
Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens (‘opmerkingen’) te plaatsen en uit te wisselen in delen van de website. Vakantie-gambia screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website verschijnen en Reacties weerspiegelen niet de standpunten of meningen van Vakantie-gambia haar agenten of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Vakantie-gambia SERVICE niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijning van de reacties op deze website.
Vakantie-gambia behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd met deze Algemene Voorwaarden acht.
U garandeert en vertegenwoordigt dat:
U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en u beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patent of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde partij;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of gewoonten uit te lokken of te promoten, of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.
Hierbij verleent u aan Vakantie-gambia een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.
Hyperlinks naar onze inhoud
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Wanneer online directory-distributeurs ons in de directory vermelden, kunnen ze op dezelfde manier naar onze website linken als ze hyperlinken naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlinks naar onze website mogen maken.
Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.
We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatie